Barion Pixel

Ászf

Általános Szerződési Feltételek

1. A yomarketing.hu domain és weboldal tulajdonosa:
Név: Majki Andrea e.v. 
Székhely: 2315 Szigethalom, Dunasor 168/B
Adószám: ​77991845-1-33
Az Adatkezelési tájékoztató itt érhető el: https://www.majkiandi.hu/adatkezeles/
2. Üzemeltetésért felelős:
Majki Andrea
E-mail: info (kukac) majkiandi.hu 
3. Tárhelyszolgáltató elérési adatai:
Neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Cégbírósági bejegyzési száma: Cg.01-09-949386 Adószáma: 23023071-2-42
Bankszámlaszáma (CIB Bank Zrt.): 10700684-66030142-52000001
4. Áruszállító elérési adatai:
Neve: ​FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: FoxPost Zrt. 
Székhelye: ​3300 Eger, Pacsirta utca 35/A
Cégbírósági bejegyzési száma: ​10-10-020309 Adószáma:​ 25034644-2-10
Telefon: +36 1 999 0369, E-mail: info@foxpost.hu
5. Számlázó elérési adatai:
Neve: ​Billingo.hu – Octonull Kft.
Székhelye: ​​1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Cégbírósági bejegyzési száma: ​​01-09-1981177 Adószáma:​ ​25073364-2-42
Telefon: +36 1 500 9491, E-mail: hello@billingo.hu
6. Alapvető rendelkezések:
6.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
6.2. A jelen Szabályzat ​2021. október 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Tulajdonos jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.
6.3. A Felhasználók/Megrendelők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
6.4. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
6.5. A webáruházban csak magánszemélyként lehet vásárolni, cégnévre nem igényelhető számla a rendelésről, vásárlásról.
7. Rendelés tárgya, adatok:
7.1. A webshop-ból verses színezők rendelhetőek meg.
7.2. A Felhasználó a weboldalon történő rendelés leadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
7.3. A Felhasználó a rendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A rendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
8. Rendelés menete, adásvételi szerződés létrejötte:
8.1. A Vásárlók a Színezők menüpontra kattintva találják meg a megrendelhető kiadványokat.. A termékeket a "Kosárba rakom" gombbal virtuális kosarukba helyezhetik, és pontos adataik megadásával együtt küldhetik el a rendelést.
8.2. Jelen szerződés feltételeit a Vásárló a megrendelés elküldésével elfogadja. A Vásárló a megrendelésről automatikus visszaigazoló emailt kap, amely a megrendelés rögzítésének, illetve technikai megérkezésének visszajelzésére szolgál.
8.3. A honlapon feltüntetett árak minden esetben a fizetendő árak, amik az elektronikus számlán is szerepelni fognak, kisadózó vállalkozás alanyi adómentessége miatt 0% ÁFÁ-t tartalmaznak. Az árak visszavonásig érvényesek.
8.4. A honlapon található információk nem tekinthetőek hivatalos ajánlattételnek, kizárólagosan csak tájékoztatást szolgálnak. Lehetséges, és tartalmazhat technikai pontatlanságokat. Az Üzemeltető nem vállal garanciát a weblap tartalmának semmilyen nemű pontatlanságáért és kifejezetten visszautasítja a felelősséget a honlapon esetlegesen megjelenő hiba vagy hiányosság miatt, ill. a honlap használatából adódó károk miatt. 
8.5. Amennyiben a honlap tulajdonosa minden gondossága ellenére vagy egy esetleges rendszerhiba következtében hibás árat jelenít meg a termékek mellett - és ha az egyértelműen tévesen feltüntetett, mert például jelentősen eltér a megszokott, piaci ártól - akkor a Tulajdonos nem köteles a terméket azon az áron átadni. Ilyenkor a Tulajdonos elállhat a rendeléstől.
9. Fizetés és szállítás:
9.1. A termékek vételárának kifizetése online, kártyás fizetéssel és átutalással lehetséges.
9.2. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
9.3. Előre utalás esetén a bank neve: Erste Bank, a kedvezményezett neve: Majki Andrea, a bankszámlaszám: 11600006-00000000-83685013. A közlemény rovatba a rendelésszámot szükséges feltüntetni.
9.4. A sikeres rendelés után a Megrendelő automatikusan megkapja a számlát a rendelésről, és az összeg beérkezését követően 2-3 munkanapon belül elkezdődik a csomag összeállítása, feladása.
9.5. Amennyiben a számla nem kerül kiegyenlítésre 8 napon belül, a rendelés törlésre kerül.
9.6. A szállítás történhet Foxpost csomagautomatába (990 Ft) vagy házhoz (1699 Ft). Ezt a Vásárló a pénztár oldalon tudja kiválasztani. A szállítási díj a vásárlót terheli. Automata választása esetén a megjegyzés rovatba kell beírni, hogy melyik Foxpost automatánál szeretné átvenni a csomagot. A csomagautomaták elérhetőségei: https://www.foxpost.hu/csomagautomatak
9.7. A csomag feladásától számítva a Foxpost 2-3 munkanapos kézbesítést vállal. Részletek: foxpost.hu
10. A vásárlástól való elállás joga:
10.1.  ​​Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A törvény szerint az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él. A vásárló, az áru átvételét követő 14 napon belül, elállhat a vásárlástól kiszállítás és személyes átvétel esetén is. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható.
10.2. Ha a Vásárló elállási jogával élni szeretne, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségre:
Cím: Majki Andrea, 2315 Szigethalom, Dunasor utca 168/B
Email: info (kukac) majkiandi.hu
10.3. Ebből a célból felhasználható a mellékelt elállási nyilatkozat-minta is.
10.4. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
10.5. Amennyiben a Vásárló eláll a rendeléstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termékek együttes kézhezvételétől számított 14 napon belül a Tulajdonos visszatéríti a Vásárló által visszaküldött termékek árát. A visszafizetés banki átutalással történik. A Tulajdonos a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket/termékeket.
10.6. Elállás esetén a Vásárló köteles a Tulajdonos számára a a terméket/termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Vásárló a terméket. A termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. 
10.7. A Vásárló kizárólag akkor felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
10.8. Amennyiben kérdés merül fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatás az Tulajdonos email címére írva kérhető.
11. A felelősség korlátozása:
A honlapon történő megrendelés feltételezi a megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra. A honlap tulajdonosa semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek be: az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta problémákért; az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást bármilyen adatvesztésért; bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért; a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért. A Tulajdonos bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.
12. Panasztétel:
12.1. Fogyasztói panasz az info (kukac) majkiandi.hu email címre írva tehető. A levél 5 munkanapon belül megválaszolásra kerül. 
12.2. A Tulajdonos székhelye szerint illetékes békéltető testület: ​​Pest Megyei Békéltető Testület, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em. 2.
13. Szerzői jog:
A majkiandi.hu weblapon található minden szöveges, képi, hang és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Ezeknek (a személyes felhasználást meghaladó mértékű) bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Az itt részletezett feltételektől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.